Ayat Ayat Kiamat

Berikut adalah ayat ayat yang berbicara tentang kiamat, ceramah singkat sengaja posting ayati-ayat ini untuuk menjadi landasan sekaligus membantah jikalau ada diantara sekian orang yang tidak yakin dengan datangnya hari kiamat. Hari kiamat pasti datang setuju atau tidak bukan urusan makhluk Allah, tetapi murni urusan Allah.

mengenai datangnya hari kiamat, dapat kita kenali melalui beberapa tanda saja. berikut adalah kutipan ayat ayat yang berbicara tentang kiamat:

Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. QS. Al Hijr (15) : 85

dan apabila lautan dijadikan meluap, (al Infithar:3)
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya, (az-zilzalah:2)

dan apabila bumi diratakan, (al Insyiqaq:3)
dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,(al Mursalat:10)

Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.QS. Al Mu’min (40) : 59

Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. QS. Thaahaa (20) : 15

(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. (al hajj:2)

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? QS. Muhammad (47): 18

Telah dekat terjadinya hari kiamat. QS. An Najm (53) : 57

Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. QS. An Najm (53) : 58
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". QS. Al A’raaf (7): 187
Site MeterTopBlogIndonesia.comping fast  my blog, website, or RSS feed for Freeblog search directory